What does Anachoretin mean?

Anachoretin - German to English

anchoress