What does Ammoniakharz mean?

Ammoniakharz - German to English

gum ammoniac