What does Amerikanerkrebs mean?

Amerikanerkrebs - German to English

United states crayfish [Orconectes limosus, syn.: Cambarus affinis]

View more

  • spinycheek / spiny-cheek crayfish [Orconectes limosus, syn.: Cambarus affinis]