What does Ameisenzikaden mean?

Ameisenzikaden - German to English

tettigometrid planthoppers [family Tettigometridae]