What does Ameisenschleichkatze mean?

Ameisenschleichkatze - German to English

falanouc [Eupleres goudotii]