What does Ameiseneier mean?

Ameiseneier - German to English

ant eggs