What does Ambarella mean?

Ambarella - German to English

ambarella [Spondias dulcis]

View more

  • golden apple [Spondias dulcis]