What does Amazonomachie mean?

Amazonomachie - German to English

Amazonomachy