What does Amazonenstein mean?

Amazonenstein - German to English

amazonite [KAlSi3O8]

View more

  • amazon stone
  • amazonstone