What does Amazonasdelphin mean?

Amazonasdelphin - German to English

Amazon lake dolphin [Inia geoffrensis]

View more

  • boto [Inia geoffrensis]
  • green lake dolphin [Inia geoffrensis]