What does Amanto mean?

Amanto - German to English

(Lake) Titicaca orestias [Orestias cuvieri] [probably extinct]

View more

  • amanto [Orestias cuvieri] [probably extinct]