What does Am Highpoint flippt die Meute aus mean?

Am Highpoint flippt die Meute aus - German to English

Highpoint [Peter Carter]