What does Alvikit mean?

Alvikit - German to English

alvikite