What does Alternativname mean?

Alternativname - German to English

alias