What does Altaistik mean?

Altaistik - German to English

Altaic studies {pl}