What does Alpenseifenkraut mean?

Alpenseifenkraut - German to English

stone soapwort [Saponaria ocymoides]

View more

  • tumbling ted [Saponaria ocymoides]