What does Alopezie mean?

Alopezie - German to English

alopecia