What does Alokasie mean?

Alokasie - German to English

elephant-ear taro [Alocasia macrorrhizos]

View more

  • monster taro [Alocasia macrorrhizos]