What does Alnespiron mean?

Alnespiron - German to English

alnespirone