What does Allostase mean?

Allostase - German to English

allostasis