What does Allomon mean?

Allomon - German to English

allomone