What does Algorithmenanalyse mean?

Algorithmenanalyse - German to English

algorithm analysis