What does Alexie mean?

Alexie - German to English

alexia