What does Aleutin mean?

Aleutin - German to English

Aleut girl

View more

  • Aleut [female]