What does Aleute mean?

Aleute - German to English

Aleut