What does Aldosteron mean?

Aldosteron - German to English

aldosterone