What does Aldonolactonase mean?

Aldonolactonase - German to English

aldonolactonase