What does Alboka mean?

Alboka - German to English

alboka