What does Albedoneutron mean?

Albedoneutron - German to English

albedo neutron