What does Alarmton mean?

Alarmton - German to English

alarm sound