What does Alan Smithee mean?

Alan Smithee - German to English

Alan Smithee