What does Alagoasblattspäher mean?

Alagoasblattspäher - German to English

Alagoas foliage-gleaner [Philydor novaesi]

View more

  • Novaes' foliage-gleaner [Philydor novaesi]