What does Akzeptobligo mean?

Akzeptobligo - German to English

accept liability