What does Akzeptanzniveau mean?

Akzeptanzniveau - German to English

level of acceptability