What does Akzeptantin mean?

Akzeptantin - German to English

acceptor [female]