What does Akzeptant mean?

Akzeptant - German to English

acceptor