What does Aktin mean?

Aktin - German to English

actin