What does Akrozephalosyndaktylie mean?

Akrozephalosyndaktylie - German to English

acrocephalosyndactylia

View more

  • acrocephalosyndactyly