What does Akrodysostose mean?

Akrodysostose - German to English

acrodysostosis