What does Akroblast mean?

Akroblast - German to English

acroblast