What does Akroataxie mean?

Akroataxie - German to English

acroataxia