What does Akridinorange mean?

Akridinorange - German to English

acridine lime