What does Akridingelb mean?

Akridingelb - German to English

acridine yellow