What does Akridin mean?

Akridin - German to English

acridine