What does Akranius mean?

Akranius - German to English

acranius