What does Akoluthie mean?

Akoluthie - German to English

acolythia