What does Akoimeten mean?

Akoimeten - German to English

Akoimetes