What does Akkordvertrauensmann mean?

Akkordvertrauensmann - German to English

bonus committee guy