What does Akkordton mean?

Akkordton - German to English

chord tone