What does Akinetopsie mean?

Akinetopsie - German to English

akinetopsia